Вернуться в меню Возвращаться

Apie Žiežmarių sinagogą

Teigiama, kad Žiežmariuose pirmoji sinagoga galėjo atsirasti po 1690 m., kai žydai gavo privilegiją; ji minima 1738 m. 1782 m. klebono jurisdikos ir miesto aprašyme minima, kad medinė sinagoga buvo pastatyta pagal Jono Kazimiero privilegiją (pastebima, kad ji turėjo būti gauta iki 1668 m.); taip pat žydai turėjo dvejas kapines. 1868 m. Žiežmariuose buvo 1190 gyventojų; daugumą jų – iš viso 604 – sudarė žydai. 1897 m. Žiežmariuose buvo 2795 gyventojai; tarp jų – 1628 žydai. Minima, kad 1918 m. nuo gaisro nukentėjo visos trys Žiežmarių sinagogos.

Sinagoga stovi pietinėje Žiežmarių dalyje, sklypo gilumoje, tarp Vilniaus ir Žalgirio gatvių; į pietvakarius nuo sinagogos teka Strėva. Pastatas monumentalaus sudėtinio tūrio, su uždaru priestatu prie vakarų kampo, dengtas keturšlaičiu skardiniu stogu. Planas ištęstas stačiakampis, su dviaukšte vakarine dalimi ir išoriniais laiptais į antrą aukštą. Dviaukštę dalį simetriškai skaido dvi skersinės sienos, atskiriančios vidurinį koridorių ir formuojančios erdvias šonines patalpas. Rytų pusėje yra erdvi vienaukštė, artima kvadratui vyrų salė su bimos vieta vidurinėje dalyje ir aron kodešui skirtu viduriniu, plačiausiu, tarplangiu rytų sienoje; salę apšviečia net aštuoniolika langų – daugiau nei reikalauja halacha.

Statinys suręstas iš sienojų, skaidomas vertikaliomis sąvaržomis ir apkaltas vertikaliai lentomis su lentjuostėmis; cokolis akmens mūro ir raudonų plytų. Pagrindinis vakarų fasadas asimetriškas, su išsikišusiu priekin dviaukščiu priestatu. Visos angos stačiakampės, tik vidurinėje dalyje esančios durys užbaigtos segmentine sąrama; virš durų matyti buvusio dvišlaičio stogelio (dengusio išsikišusį uždarą prieangį) žymės. Galinis rytų fasadas vienaukštis, simetriškas, skaidomas horizontaliomis traukomis, o tarp jų įkomponuoti aukšti langai, užbaigti pusapskritėmis arkomis; vidurinėje fasado dalyje paliktas plačiausias tarplangis, prie kurio salėje stovėjo aron kodešas. Šoniniai fasadai sudaryti iš vienaukštės ir dviaukštės dalių. Vienaukštės dalies langai tokie patys kaip rytų fasade – aukšti, su pusapskritėmis arkomis, o dviaukštės – stačiakampiai. Pastato pastogę juosia išsikišęs karnizas.

Eksterjere judaizmo simbolių nematyti (arba jie išnyko). Vyrų salės vidurinėje dalyje bimos vietą žymėjo keturios kolonos (liko dvi), kurių kapiteliai dekoruoti stilizuotais dantukais, ir iliuzinis aštuonkampis skliautukas su plačia rozete. Vakarų sienos viršutinėje dalyje matyti moterų galeriją skyrusios angos, užbaigtos segmentinėmis sąramomis. Galima pastebėti ir išlikusio sienų dekoro fragmentų. Sinagogos architektūroje jaučiama romantizmo įtaka.

Marija Rupeikienė

Вернуться в меню Возвращаться

Atsiminimai apie žydus Žiežmariuose

Žydai Žiežmariuose mokėjo lenkiškai, lietuviškai, daugiausiai lenkiškai. Daug kas Žiežmariuose lenkiškai šnekėjo

Batsiuviai buvo, kailius dirbo, buvo kūdra iškasta ir žydai čia kailius mirkė

Parduotuvė pas kiekvieną žydą buvo. Ir bulkų, ir saldainių, medžiagų ir visko. Į kurį įeisi – vienam rūbai, kitam kitos prekės. Kur dabar autobusų stotelė tai žydų namai buvo, kur karių kapinės dabar tai namai nuo krašto iki galo. Čia visas vidurys Žiežmarių žydų buvo,  o pakraščiais tik ūkininkai gyveno. Prieš bažnyčią, kur aikštė dabar, buvo namai, turgus, pardavinėjo viską kaip mieste, o dabar nieko nėr.

Ona Gentvilienė

Pamaldūs buvo. Kai sušaudė  - tai jų tikėjimo knygos, visa kita iš sinagogos buvo išmesta, Mano amžiną atilsį tėvas Soteris Lašinis surinko daug knygų, odinius rožančius. Kai žydeliai vėliau atvažiavo,  namus pardavinėjo, – tai tėvas atidavė viską.

Marijonas Lašinis

Labai gerai atsimenu tuos žydus, kur atvežė iš Lenkijos. Buvau kokios 12 metų. Viena žydė labai graži buvo. Tai ji nešiodavo labai brangias medžiagas, gražius indus, rūbus, visko  nešiodavo, aprūpino Žiežmarius. O paskui jinai dingo, neateina.  Tai mama sako – dar jinai turi ateiti pas mane pasiimti miltų, kruopų, bulvių ir nėra... Kai varė vyrus į getą – pamatė jos sūnų. Mama vokiškai paprašė, kad leistų jam ateiti, sako, aš skolinga jam.  Atėjo, klausia, ko jūs norite, o mama klausia kur jo mama dingo.  Ui, sako, vežė, vežė į beržyną šaudyti vaikus ir mergaitė kokių 12 metų apsikabino jai už kaklo ir mama kartu su ja nuvažiavo. Mano mama sako,  o aš esu jai skolinga ir ant sąžinės nenoriu nenoriu nė trupinio turėti. Žydukas sako, kad aš nieko nežinau, tai aš žinau pasakė mama ir viską atidavė. Sako,- pasiimk kas reikalinga. Ir jis vieną kartą nuėjo su maišu per daržus palei Žąslių gatvelę Žydų gatvele, taip vadinom tiesiai link škalos ir per du kartus nusinešė viską, o paskui ir jis dingo.

Angelė Lašinytė-Raziulevičienė

Вернуться в меню Возвращаться

Žiežmarių sinagoga iš paukščio skrydžio

Вернуться в меню Возвращаться

Kонтакты

Центр культуры Жижмариай

Улица Витаутас 13, LT-56237 Жижмариай
телефон (8 346) 69947, факс (8 346) 20408

info@ziezmariukc.lt
www.ziezmariukc.lt

Вернуться в меню Возвращаться